Kleppelunden skule

Kleppelunden skule bygges som et nullenergibygg og skal stå klar til å ta imot elever august 2024.
 
Kleppelunden skule skal gi elevene en skole hvor de kan trives og det skal bli en god og attraktiv arbeiodsplass.
 
Kleppelunden skule er den første skolen i Klepp som skal BREEAM sertifiseres.

Solceller bidrar til å redusere CO2-utslippene

Kleppelunden skule skal redusere utslipp av klimagasser med minst 40% (klimagassutslipp ble målt opp mot referansebygg for området).

Egenprodusert strøm vil bidra positivt for Kleppelunden skule som har egne tydelige bærekraftsmål. Deres egenproduserte strøm via solceller gir ikke bare grønn energi, men det vil også være positivt for å redusere CO2-utslippene til skolen. 

Nullenergi bygg

Skolen bygges som et nullenergibygg, det betyr at den skal produsere like mye energi som den bruker. Solceller kompenserer for bruk av energien i bygget. Klimagassutslepp blir målt under bygging og under drift (60 år).

For Kleppelunden skule vil den største andelen av bygningens energiforbruk kommer fra solceller. Energi fra solceller er 100 % fornybar og er optimalt for klima og miljø. 

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.