Tilbake til fremtiden i Sandnes

Et revitaliseringsprosjekt av den tidligere fabrikken til sykkelprodusenten, Jonas Øglænd. Resultatet er en grønn oase midt i byen som er inspirert av New York.
 

Gamle industribygg blir utnyttet og får nytt liv og uttrykk, rent interiørmessig. Øglændkvartalet og Øglændhuset er oppkalt etter Sandnes store forretningsmann, Jonas Øglænd. På hans gamle hovedsete i byen er det nå nytt liv. Jonas Øglænd forsto seg på viktigheten av en god plassering og det folk vil ha. Selv om Sandnes bare er drøyt 150 år gammel, har en av Norges raskt voksende by store planer, noen av de er inspirert av New York.

Optimal lysdesign

Prosessen med lysdesign, startet med en detaljert konseptutviklingsfase hvor kundens ønsker og behov, avdekkes. Kravet til belysningen i Øglændhuset var både funksjonelle og stemningsskapende. Kostnadene skulle være på et minimum, men med høy grad av fleksibilitet. Løsningen ble et lysstyringssystem, hvor all belysning styres etter gitte senario eller etter manuell styring. Resultatet er at belysningen enkelt kan tilpasses etter det faktiske behovet.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.