Vårt samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar å gjøre en positiv forskjell – for alle.

Mange installasjoner er blitt svært avanserte og det krever kontinuerlig utvikling for alle ansatte. Derfor tar Kreatel og ElteraGruppen ansvar for kursing og videreutdanning av de ansatte. Vi har alt det som skal til for å ha de mest oppdaterte medarbeiderne. Slik vil vi alltid kunne være i tet!

Vi vil være fremtidens førstevalg!

For oss betyr samfunnsansvar å gjøre en positiv forskjell – for alle. Vi i Kreatel jobber seriøst med miljøutfordringene og arbeidstakernes rettigheter og vil være med på å skape viktige forandringer der vi kan.  

Elektriker i Kreatel AS arbeider med skap til solcellerkreatelelektriker monterer pullertAnsatte i Kreatel AS har møte om prosjektElektrikere i Kreatel AS snakker sammen om plantegning for prosjektKreatel-montør kontrollerer innstillingene til smart styring

Involvering av ansatte  

Fremtidens førstevalg forplikter, og vi ønsker at våre ansatte skal ha kompetansen som skal til for å kunne tilby våre kunder framtidens grønne, avanserte løsninger.   

For å få til dette gjennomfører vi ulike tiltak:

Montør jobber med innstillingene til et styringssystem

Ansatte tar selv i bruk nye produkter og løsninger 

Kurs alene er for oss ikke et fullgodt alternativ til kunnskap- og kompetanseoverføring til våre ansatte. Derfor oppfordrer vi alle ansatte til å ta i bruk nytt, avansert utstyr ved å installere og bruke dette selv. Slik får de en unik erfaring, et sterkere engasjement og produktkunnskap som vil komme kundene våre til gode.  

Elektrikere fra Kreatel AS smiler på jobb

Kunnskapsdeling  

Hos oss er alle våre ansatte viktig og de har alle en stemme som skal høres. En gang i måneden samles vi for at alle ansatte skal kunne dele kunnskap og erfaringer. Våre ansatte oppfordres til å dele, og trenes i dette – blant annet ved å ta ansvaret for å dele ny kunnskap og erfaringer om definerte temaer på fellesmøtene våre.  

Vi kombinerer dette med å invitere eksterne forelesere. Resultatet er engasjerte diskusjoner og ytterligere kunnskapsøkning.   

Gjennom å hele tiden fylle opp med kompetanse, være oppdatert på nye løsninger og å ta disse i bruk, bidrar alle hos oss til å innfri vårt ønske om å være «Fremtidens førstevalg». 

I Kreatel har vi også kultur for overføring av kunnskap mellom de ansatte. De nye kan lære av de erfarne – og omvendt. Slik vil vi ha det! 

Vi vil se lærlingen bli montør, for så å bli til en trygg og inspirerende prosjektleder. Kreatel vil være en viktig, positiv og fremtidsrettet aktør i området vårt.

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.