Bærekraft

Vi er i posisjon til å være pådriver for bærekraftige valg både for privatmarkedet og næringslivet. 

Vårt engasjement for miljøet har alltid vært sterkt, og gjennom vårt virke har vi en sentral rolle som rådgiver for kundene våre. Vi er i posisjon til å være pådriver for bærekraftige valg både for privatmarkedet og næringslivet.

Mann på et tak med installerte solpaneler

Vi er stolte av vår grønne profil

Vi har tatt et aktivt valg i det grønne skiftet og har vært rådgivere for flere større prosjekter med fornubarenergi direkte knyttet til FNs sine bærekraftsmål. Strøm vil være den klart mest sentrale energikilden i framtiden og vi har mange spennende prosjekter fremover. Vi vil hjelper folk og bedrifter til å ta del i det grønne skiftet. I tillegg til å få lave strømregninger, vil de oppleve mer komfortable boliger og bygg.
 
Vi jobber med dette daglig og vil være rådgivere for de som vil ta i bruk de grønne løsningene. Vi tar bærekraft på alvor og inkluderer dette i vår rådgivning!
Framtiden er elektrisk!

Våre tiltak:

  • Vi stiller krav til våre leverandører om bruk av elbil i transport av varer 
  • Vi samler bestillinger og søker å unngå mindre leveranser til prosjektene våre 
  • Vi behandler avfall etter loven og er spesialt opptatt av EE-avfall 
  • Vi er opptatt av gjenbruk og at alt metall og kabelkapp blir sendt til mottak som foredler materiale videre 
  • Vi involverer ansatte og oppfordrer dem til å komme med innspill som ytterligere øker våre tiltak for å ta vare på miljøet  
  • Vi motiverer og støtter våre ansatte i å ta i bruk solceller og andre løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket 
Mann på vei ut med sparkesykkel

Slik arbeider vi med bærekraft

Vi jobber aktivt med miljøutfordringene i eget hus, noe som for eksempel har gitt seg i utslag at 80% av bilene våre er elektriske, og flere kommer. 
 
Vår miljøbevissthet preger hele miljøet og temaet blir jevnlig diskutert under våre fellesmøter hver måned.  Vi er generelt opptatt av å få ned utslipp knyttet til transport, og vi har også gjennomført flere andre tiltak.
 
På kortere oppdrag, benytter vi el-sparkesykler.

Vårt ansvar overfor våre kunder 

For å kunne levere på framtidens første valg, må vi ikke bare kunnskapsmessig ligge helt i tet, vi må også samarbeide tett med våre kunder. Gjennom dialog med våre kunder, avdekker vi kundens behov og gjennom dette kan vi finne de mest optimale løsningene. 
Mann arbeider på PCen med 3D-tegninger

Framdrift og leveranse

Store prosjekter er bærebjelken i våre leveranser, det er her vi er unike. Våre kommandolinjer er korte, og vi tilpasser oss endringene som ofte oppstår i større prosjekter. 
 
Vår kompetanse bidrar også til at våre prosjektledere har en helhetlig oversikt, dette sikrer både framdriften og leveransen.  
Kollegaer i arbeidsklær

Fokus på kompetanse

Gjennom kompetansehevingen av alle ansatte, sikrer vi at rådene vi gir våre kunder er tilpasset, tidsriktige og veloverveide. Kompetansen ligger i alle ledde fra prosjektleder og helt ut til våre montører og lærlinger.  

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.